Kvalifikace a praxe

 

Kvalifikaci k výkonu znalecké činnosti jsem získala v Kriminalistickém ústavu Praha Policie České republiky, na oddělení grafických analýz. Získané odborné znalosti jsem využívala při expertizní činnosti v oborech písmoznalectví a kriminalistika, odvětví zkoumání ručního písma, dále při výzkumu nebo mezinárodní spolupráci s evropskými znaleckými ústavy zabývajícími se danou problematikou.

Po téměř patnáctileté praxi v Kriminalistickém ústavu Praha Policie ČR jsem požádala o jmenování znalcem v oboru písmoznalectví.

Po splnění všech zákonných podmínek a odborných předpokladů jsem byla podle § 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, jmenována znalcem v oboru písmoznalectví, se specializací na zkoumání ručního písma. Na základě tohoto rozhodnutí jsem byla zapsána do Seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR ve shora uvedeném oboru.  (www.justice.cz)