Mgr. Marie Beňová

 

soudní znalec v oboru písmoznalectví

specializace ruční písmo

 

 

zapsána v Seznamu znalců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR

www.justice.cz